กิจกรรมเนื่องในวันสถาปณากรมสรรพสามิต 17 กุมภาพันธ์ (ครบรอบ 91 ปี)

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย นำโดย นายคุณัชญ์ ถิ่นถลาง สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขัทย และเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบทุนการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย