อ่านรายละเอียด

  
0.jpg
มอบประกาศเกียรติบัตรบุคคลที่มีคุณธรรม โดยยึดหลักพอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา กตัญญู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

0.jpg
กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

00.jpg
พระเกจิอาจารย์จารอักขระและอธิษฐานจิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

0.jpg
กิจกรรม "ใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณจิบกาแฟ"
 : ผู้บันทึกข้อมูล