กิจกรรม “ให้บริการตามลำดับคิว” เพื่อยกระดับงานบริการประชาชน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาหาดใหญ่  ได้ดำเนินกิจกรรม “ให้บริการตามลำดับคิว” เพื่อยกระดับงานบริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการภายใต้แนวคิว “การดำเนินงานอย่างสุจริต”