พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560     คลิ๊กที่นี่

 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527    คลิ๊กที่นี่