">

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน
  
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน การประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล