">

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
82528.jpg
โครงการ “ร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัดแช่มอุทิศ”
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

CEO_Eaknithi.jpg
ยินดีต้อนรับ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

บุคลากรจิตอาสาเพื่อสังคม1.jpg
ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีด้านจิตอาสาเพื่อสังคม ตามโครงการองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า0.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า
 : ผู้บันทึกข้อมูล