">

 
  เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สรรพสามิตพื้นที่สงขลา

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ส จำแลง.jpg นายจำแลง  บัวสงค์ 2566-ปัจจุบัน
ส.กฤษภาส.jpg 

นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ

 2564-2566

Rg1-footer.jpg
ส.ภาณุพงศ์.jpg 

นายภาณุพงศ์  ศรีเกตุ

 2563-2564

Rg1-footer.jpg
สรรพสามิตพื้นที่

 นายเศรษฐพร  ศรีติพันธ์

 2561-2563

Rg1-footer.jpg
bullet.gif    
Rg1-footer.jpg
 bullet.gif