โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ "จิตอาสา พัฒนา ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา" ณ บ้านโนนเจริญ ตำบลชำ อำเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


  • กิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0140.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0134.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0135.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0136.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0137.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0141.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0142.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0143.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0144.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0145.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0146.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0147.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0148.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0150.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0153.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0154.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0155.jpgกิจกรรมจิตอาสา 271162_๒๐๐๖๐๔_0162.jpg