คู่มือการกำหนดพิกัดสถานศึกษา  การกำหนดพิกัดใน google earth และการนำเข้าแผนที่ จาก google earth เข้าสู่ google maps

             - ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Earth Pro