การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของกรมสรรพสามิต

  • คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน   คลิกที่นี่
     
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ 2562   คลิกที่นี่  
     
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 2  ปีงบประมาณ 2562   คลิกที่นี่
     
  • การจัดการเรื่องร้องเรียนประจำไตรมาสที่ 3  ปีงบประมาณ 2562   คลิกที่นี่