ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
0.jpg
วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี
คณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ฯ : ผู้บันทึกข้อมูล 

7.jpg
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านหนองเม็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมกราคม 2566
คณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ฯ : ผู้บันทึกข้อมูล 

7.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566
คณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ฯ : ผู้บันทึกข้อมูล 

6.jpg
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
คณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ฯ : ผู้บันทึกข้อมูล