กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ โดยนางสาวสุขุมา ศรีคราม สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างได้ดำเนินการทำกิจกรรม

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ในเดือนมกราคม 2566

โดยจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีฐานะยากจน จำนวน 13 ครัวเรือน ในเขตอำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 5 ครัวเรือน อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 1 ครัวเรือน

อำเภอโนนคูณ จำนวน 1 ครัวเรือน อำเภออุทุมพรพิสัย จำนวน 1 ครัวเรือน อำเภอราษีไสล จำนวน 4 ครัวเรือนและอำเภอศิลาลาด จำนวน 1 ครัวเรือน


  • 0.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg