เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
ที่อยู่ 312 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045-612689  โทรสาร 045-612689
อีเมล์ sisakes@excise.go.th
Facebook สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ  
 
Rg1-footer.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ
ที่อยู่ 312 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045-612143  โทรสาร 045-612143
อีเมล์e73605@excise.go.th
Facebook สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ  
 
Rg1-footer.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
ที่อยู่ 183/3-4 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-663043  โทรสาร 045 - 663043
อีเมล์e73610@excise.go.th
 Facebook สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์  
Rg1-footer.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์
ที่อยู่ 15 หมู่1 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 045-671657  โทรสาร  045-671657
อีเมล์e73620@excise.go.th
Facebook สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์  
 
Rg1-footer.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย
ที่อยู่ 1060-1062 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 045-692350  โทรสาร 045-692350
อีเมล์e73630@excise.go.th
Facebook สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย   

 

 แผนที่ตั้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ

  

 แผนที่ตั้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์

  

 แผนที่ตั้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์

 

 แผนที่ตั้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย

 

 

 

Rg1-footer.jpg
กลับด้านบน