เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
ที่อยู่312 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์045-612689
อีเมล์mailto: sisakes@excise.go.th
Facebookสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ  
 
Rg1-footer.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ
ที่อยู่312 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์045-612689
อีเมล์mailto: e73605@excise.go.th
Facebookสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ  
 
Rg1-footer.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
ที่อยู่183/3-4 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์045-663043
อีเมล์mailto: e73610@excise.go.th
 Facebookสรรพสามิตพื้นที่ สาขากันทรลักษ์  
Rg1-footer.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์
ที่อยู่15 หมู่1 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์045-671657
อีเมล์ mailto: e73620@excise.go.th
Facebookสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์  
 
Rg1-footer.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย
ที่อยู่1060-1062 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์045-692350
อีเมล์mailto: e73630@excise.go.th
Facebookสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย   
 
Rg1-footer.jpg
กลับด้านบน