สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

270267Singburi.gif

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2567
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ในวันอังคารที่ 27
กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์
พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) โดยมี
นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน

รายละเอียด

230267Sing.gif

คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”
ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันศุกร์ที่ 23
กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี
นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

220267Sing.gif

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
และคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ร่วมออกให้บริการโครงการ
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
ณ วัดหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

210267Singburi.gif

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสิงห์บุรี (คบจ.)
ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

รายละเอียด

200267Sing.gif

คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ร่วมรับนโยบาย
จาก นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี

รายละเอียด

ปก.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

160267Sing.gif

นางดวงจันทร์ เกษมลาภ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมรวมพลัง
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 น.
ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม)
รศ.103 โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

140267Singburi.gif

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 07.30 น. ณ ภัตตาคารเกษรา เรสท์ แอเรีย
(เกษราเบเกอรี่) ตำบลพรหมบุรี
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี
นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธาน

รายละเอียด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์