สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

260566Singburi.gif

นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันเดินทางรับตำแหน่ง
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด

wellcome.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ยินดีต้อนรับ นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม  ซึ่งเดินทาง
มารับตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ในวันศุุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

VDO160566Sing.gif

โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรม
และความโปร่งใส สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่สิงห์บุรี  ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย
" ปัญหาที่อยากแก้  และความดีที่อยากทำ"
และคุณธรรม 5 ประการ 
"พอเพียง  วินัย   สุจริต  จิตอาสา กตัญญู "

home.jpg

Meeting030566.gif

คณะข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน 2566 ในวันพุธที่ 3
พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่สิงห์บุรี โดยมี  นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี  เป็นประธานที่ประชุม

รายละเอียด

025566Singburi.gif

นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์ สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
นำแผ่นทองแดงให้พระเกจิอาจารย์ พระราชวชิราภิรม
เจ้าอาวาสวัดศรัทธาภิรม และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี
จารอักขระและอธิษฐานจิต เพื่อเป็นมวลสารตั้งต้นในการ
จัดสร้างพระธนบดีมหาเศรษฐี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ
กรมสรรพสามิตในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
ณ วัดศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียด

300466Singburi.gif

นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์ สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2566 ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2566
เวลา 13.00 น. ณ มณฑลพิธีวัดศรีพรหมประสิทธิ์ ตำบล บ้านหม้อ
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียด

280466Singburi.gif

นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์ สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์