สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ติดต่อหน่วยงาน

         ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

         อาคาร 1 ชั้น 3 ถนนสิงห์บุรี - บางพาน

         ตำบล บางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

         เว็บไซต์ https://www.excise.go.th/singburi

         e-mail : singburi@excise.go.th โทรศัพท์. 036 - 507156  โทรสาร. 036-507157

         คลิ๊กแผนที่ตั้งหน่วยงาน

fb_sing63.jpg

 

 ไอดีไลน์

QRLINESing.jpg