สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ช่องทางการติดต่อ

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

อาคาร 1 ชั้น 3 ถนนสิงห์บุรี - บางพาน

ตำบล บางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

เว็บไซต์ https://www.excise.go.th/singburi

e-mail : singburi@excise.go.th โทรศัพท์ / โทรสาร. 036 - 507156

คลิ๊กแผนที่ตั้งหน่วยงาน

fb_sing63.jpg

 

ไอดีไลน์

QRLINESing.jpg