สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

01.JPG

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปีที่ 20

นางฉันทนา สมกุล เลขานุการกรม กรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปีที่ 20 โดยกรมสรรพสามิตได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมี นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ บริเวณชั้น 1 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME BANK) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565

 

00.jpg

การจัดการความรู้ (KM) สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

นางฉันทนา สมกุล เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

S__5455952.jpg

กรมสรรพสามิตมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กรมสรรพสามิตมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

นายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม เป็นผู้เเทนกรมสรรพสามิต มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารแนบ 2 (ประกาศเจตนารมณ์ฯ)_Page_1.jpg

กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

 

01.jpg

สำนักงานเลขานุการกรมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการกรมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
นายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม นำคณะข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์