สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

01.JPG

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 108 ปี

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 108 ปี
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบหมายให้ นายภาคภูมิ ตันธนศรีกุล เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 108 ปี ณ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

 

10_0.jpg

การจัดการความรู้ของสำนักงาน

สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง ทิศทางการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สยามบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการสัมมนา หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด ESG

✿ ทิศทางการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

 

01.jpg

สำนักงานเลขานุการกรมและสำนักบริหารการคลังและรายได้ รดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

นางฉันทนา สมกุล เลขานุการกรม ร่วมกับนางสุชาดา โชนะโต ผู้อำนวยการสำนักบริการการคลังและรายได้ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรมและสำนักบริหารการคลังและรายได้ รดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ จากท่านอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

 

01.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “เขียนข่าวให้เป็น...ข่าว” ในยุค Social Media

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “เขียนข่าวให้เป็น...ข่าว” ในยุค Social Media

กรมสรรพสามิตกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “เขียนข่าวให้เป็น...ข่าว” ในยุค Social Media ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมทั้งเรียนรู้พฤติกรรมการเสพสื่อของประชาชนทั่วไปที่เปลี่ยนแปลงไป มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รูปแบบและวิธีการสื่อสารของนักประชาสัมพันธ์ จึงมีความสำคัญที่ต้องปรับให้เข้ากับการสื่อสารโลกของ Social Media ในปัจจุบัน ที่ต้องบอกเล่าประเด็นการสื่อสาร ไปในช่องทางที่หลากหลาย และสื่อสารออกไปในทุกแพลตฟอร์มได้ และได้มีการจัด Workshop ฝึกปฏิบัติการจับประเด็นและการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพข่าวประชาสัมพันธ์/สกู๊ปข่าว/บทความ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในการนี้ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้เกียรติมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนางฉันทนา สมกุล เลขานุการกรม เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
 

 

01.jpg

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 59 ปี นสพ.เดลินิวส์


กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 59 ปี นสพ.เดลินิวส์

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบหมายให้ นางฉันทนา สมกุล เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 59 ปี นสพ.เดลินิวส์ และร่วมบริจาคเข้า มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล โดยมีผู้บริหารจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ให้การต้อนรับ ณ สำนักพิมพ์เดลินิวส์ อาคาร 1 ชั้น1 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

 

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์