กรมสรรพสามิตมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กรมสรรพสามิตมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

นายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม เป็นผู้เเทนกรมสรรพสามิต มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564


  • S__5455952.jpg
  • S__5455954.jpg
  • S__5455955.jpg
  • S__5455956.jpg
  • S__5455957.jpg