สำนักงานเลขานุการกรมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการกรมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
นายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม นำคณะข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563


  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg