กรมสรรพสามิตร่วมเยี่ยมชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล เลขานุการกรม กรมสรรพสามิต นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมเยี่ยมชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การออกร้าน จำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง/ท้องถิ่น ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562


  • 00.jpg
  • 01.JPG
  • 03.JPG
  • 04.JPG
  • 05.JPG
  • 06.JPG
  • 07.JPG
  • 08.JPG
  • 09.jpg