ครบรอบ 17 ปี วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ครบรอบ 17 ปี วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล เลขานุการกรม กรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562


  • 01.jpg
  • 02.jpg