งานวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 143 ปี

ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร เลขานุการกรม เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 143 ปี โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560


  • 01.JPG
  • 03.JPG
  • 02.JPG