ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเลขานุการกรม

  
S__5455952.jpg
กรมสรรพสามิตมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

เอกสารแนบ 2 (ประกาศเจตนารมณ์ฯ)_Page_1.jpg
กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.jpg
สำนักงานเลขานุการกรมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

13.jpg
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล