เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร

  

 

ผู้บริหารสำนักงานเลขานุการกรม

 

 

ผู้บริหาร

จรัสพงษ์ สมนบุตร_.JPG

  

ดร. จรัสพงษ์ สมานบุตร
เลขานุการกรม

 
             
UnMan-02.png   นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์.JPG   นางนิรมล พวงพยอม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.JPG   หัวหน้าอ้อ.jpg

นางรัชตา สุคนธนิตยกุล

หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ 

 

นางสาวพงษ์จันทร์  ไกรสินธุ์

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นางนิรมล พวงพยอม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นางสาวศรีรัตน์  โกมลสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

             

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg