โครงการการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ปี 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล บูรณาการโครงการการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ปี 2563 กับดครงการ "สานสัมพันธ์ ฉันกับเธอ ณ อุทยานธรณีโลกสตูล เฉพาะบริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล