ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
WeWin.PNG
สรรพสามิต ช่วยเปิดรับลงทะเบียน "เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

CSR 13
โครงการการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ปี 2564
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Big_Clening_Day (2).jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล "ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด 19"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

เจตจำนง 01
เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล
 : ผู้บันทึกข้อมูล