สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department press release

pic_sb_100962_1.jpg

การจัดงานตลาดนัดเงินทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ร่วมกับส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง จัดงาน “ตลาดนัดเงินทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการร่ายย่อยจังหวัดสระบุรี” เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า สุขอนันต์ ปาร์ค จังหวัดสระบุรี

 

pic2_sb_100962_1.jpg

การทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรีร่วมกับส่วนราชการอื่น ทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณคลองฝั่งแดง หน้าวัดกุดนกเป้า อ.เมือง จ.สระบุรี

sb_1608256108.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

เมื่อวันที่26 กรกฎาคม 2561 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 จำนวน 4 กิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณรอบสำนักงานฯ 
2. ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จำนวน 67 ต้น ณ วัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี 
3. นำบุคลากรกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนาม ถวายพระพร ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 
4. ถวายพระพร online

doraemon2002.jpg

dddddddddddddddd

หาเวาดกหงยางบทดแงบย สากหง หาเวาดกหงยางบทดแงบย สากหง หาเวาดกหงยางบทดแงบย สากหง หาเวาดกหงยางบทดแงบย สากหง หาเวาดกหงยางบทดแงบย สากหง หาเวาดกหงยางบทดแงบย สากหง หาเวาดกหงยางบทดแงบย สากหง หาเวาดกหงยางบทดแงบย สากหง อ

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์