สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department press release

222.jpg

โครงการสัมมนา หลักสูตร "รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ขององค์กรเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด ESG" 

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี โดยนางศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์ และบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนา หลักสูตร "รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ขององค์กรเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด ESG" เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม  เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด ESG เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรและสังคมอย่างมีแบบแผนเป็นรูปธรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรและสังคม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม พินนาเคิล จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

111.jpg

การตรวจสอบแสตมป์สุรา / ยาสูบ ผ่าน Mobile

กรมสรรพสามิตได้ออกแสตมป์สรรพสามิต รูปลักษณ์ใหม่(E-Stamp)

สามารถตรวจสอบแสตมป์สุรา / ยาสูบ ผ่าน Mobile เพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้.-

รูป000.jpg

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี เข้ารับมอบเกรียรติบัตรชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่ได้เข้าร่วมประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ขอประกาศยกย่องเชิดชู บุคลากรในองค์กรที่มีคุณธรรม หรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และหน่วยงานภายในองค์อรที่มีคุณธรรม หรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

 

ปะหน้าคลิป.jpg

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ได้จัดทำกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู พ.ศ.2566

imf2.jpg

สรรพสามิตพื้นที่สระบุรีรายงานตัวและเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2565

  • วันนี้(วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565) นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี เข้ารายงานตัวและร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ifm_01.jpg

สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ....

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่

 

สำนักงานสรรพสามิตสระบุรีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ ศุนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565

 

Ifm_1.jpg

สรรพสามิตพื้นที่สระบุรีรายงานตัวและเข้าร่วมประชุมต่อคณะกรมการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2565

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี เข้าร่วมประชุมและรายงานตัวต่อคณะกรมการจังหวัด ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

  •  

รับท่านส_7.ศรีนวล_๒๒๑๑๒๒.jpg

ยินดีต้อนรับท่านสรรพสามิตพื้นที่สระบุรีมารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

 

Newboss_1_130665.jpg

รับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต

วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี โดยนางสาวกิตติวรรณ เทวัต สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกสาขาและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมประชุมทางไกล ระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ชั้น 2 เพื่อรับมอบนโยบายจาก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และแนะนำตัวต่อผู้บริหารกรมสรรพสามิต

ตรวจ_01.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามสาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี โดย นางสุวรรณา มีทอง สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ยินดีต้อนรับ นางชนานันต์ วันแอเลาะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์