สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department press release

รูป000.jpg

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี เข้ารับมอบเกรียรติบัตรชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่ได้เข้าร่วมประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ขอประกาศยกย่องเชิดชู บุคลากรในองค์กรที่มีคุณธรรม หรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และหน่วยงานภายในองค์อรที่มีคุณธรรม หรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

 

ปะหน้าคลิป.jpg

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ได้จัดทำกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู พ.ศ.2566

imf2.jpg

สรรพสามิตพื้นที่สระบุรีรายงานตัวและเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2565

  • วันนี้(วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565) นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี เข้ารายงานตัวและร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ifm_01.jpg

สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ....

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ข้าพระพุทธเจ้า นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่

 

สำนักงานสรรพสามิตสระบุรีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ ศุนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565

 

Ifm_1.jpg

สรรพสามิตพื้นที่สระบุรีรายงานตัวและเข้าร่วมประชุมต่อคณะกรมการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2565

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี เข้าร่วมประชุมและรายงานตัวต่อคณะกรมการจังหวัด ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

  •  

รับท่านส_7.ศรีนวล_๒๒๑๑๒๒.jpg

ยินดีต้อนรับท่านสรรพสามิตพื้นที่สระบุรีมารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

 

Newboss_1_130665.jpg

รับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต

วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี โดยนางสาวกิตติวรรณ เทวัต สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี พร้อมด้วยสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกสาขาและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมประชุมทางไกล ระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ชั้น 2 เพื่อรับมอบนโยบายจาก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต และแนะนำตัวต่อผู้บริหารกรมสรรพสามิต

ตรวจ_01.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามสาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี โดย นางสุวรรณา มีทอง สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ยินดีต้อนรับ นางชนานันต์ วันแอเลาะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี

pic_sb_100962_1.jpg

การจัดงานตลาดนัดเงินทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ร่วมกับส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง จัดงาน “ตลาดนัดเงินทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการร่ายย่อยจังหวัดสระบุรี” เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า สุขอนันต์ ปาร์ค จังหวัดสระบุรี

 

pic2_sb_100962_1.jpg

การทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรีร่วมกับส่วนราชการอื่น ทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณคลองฝั่งแดง หน้าวัดกุดนกเป้า อ.เมือง จ.สระบุรี

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์