ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครงาน
  
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ทดสอบระบบ 1
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 
ทดสอบระบบ 2
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล