ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
ตรวจ_01.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามสาตรฐานการให้บริการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

pic_sb_100962_1.jpg
การจัดงานตลาดนัดเงินทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดสระบุรี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

pic2_sb_100962_1.jpg
การทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
 : ผู้บันทึกข้อมูล