สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวรับสมัครงาน

      ➤ รับสมัครงาน ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน

            ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิกที่นี่

            ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ในตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน คลิกที่นี่

            ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ (สอบปฏิบัติ) คลิกที่นี่  

            ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) คลิกที่นี่ 

            ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเป็นพลังงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี คลิกที่นี่ 

 

 

 

       ➤ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

            ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว คลิกที่นี่

            ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิกที่นี่ 

            ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คลิกที่นี่ 

            ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คลิกที่นี่

 

        ➤ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์
                 เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นิติกร คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร คลิกที่นี่