สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

        ➤ ประกาศกรมสรรพสามิต

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารชุดพักอาศัย
                 และบริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

        ➤ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

             ∎ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกที่นี่