สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บทความ/แหล่งความรู้/การจัดการความรู้

   🌟 การจัดการองค์ความรู้ ปี 2567
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2567 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2567 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

   🌟 การจัดการองค์ความรู้ ปี 2566
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2566 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2566 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

   🌟 การจัดการองค์ความรู้ ปี 2565
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2565 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2565 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

   🌟 การจัดการองค์ความรู้ ปี 2563
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2563 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2563 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

   🌟 การจัดการองค์ความรู้ ปี 2562
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2562 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2562 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

   🌟 การจัดการองค์ความรู้ ปี 2561
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2561 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2561 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

   🌟 การจัดการองค์ความรู้ ปี 2560
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2560 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
         ➢ การจัดการองค์ความรู้ ปี 2560 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

   🌟 แบบฟอร์ม 3 รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกที่นี่

   🌟 การจัดการองค์ความรู้ ปี59 ครั้งที่2 คลิกที่นี่

   🌟 การจัดการองค์ความารู้ภาษาอังกฤษ 1 คลิกที่นี่

   🌟 การจัดการองค์ความารู้ภาษาอังกฤษ 2 คลิกที่นี่

   🌟 การจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 2
         ➢ ทิศทางองค์กร คลิกที่นี่