สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามสาตรฐานการให้บริการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี โดย นางสุวรรณา มีทอง สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ยินดีต้อนรับ นางชนานันต์ วันแอเลาะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และคณะผู้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี


  • ตรวจ_02.jpg
  • ตรวจ_02.jpg
  • ตรวจ_03.jpg
  • ตรวจ_04.jpg
  • ตรวจ_05.jpg
  • ตรวจ_06.jpg
  • ตรวจ_07.jpg
  • ตรวจ_08.jpg
  •