สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 

boss672.jpg


นางสาวประภาพริษฐ์   ช่ำชอง
ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน

srinol_2565.jpg

นางศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์ พ.ย. 2565 - ก.พ. 2567

kittiwan.jpg

นางสาวกิตติวรรณ  เทวัต  ธ.ค.2563 - ก.ย. 2565

sb_suwanna.jpg

นางสุวรรณา  มีทอง มิ.ย. 2559 - ก.ย. 2563
 Pradit-Dir-Sara.jpg นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ต.ค. 2554 - มิ.ย. 2559
 
bullet.gif   ต.ค. 2552 - ก.ย. 2554
Rg1-footer.jpg
     
Rg1-footer.jpg