สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
srinol_2565.jpg นางศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์ พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน
kittiwan.jpg นางสาวกิตติวรรณ  เทวัต  ธ.ค.2563 - ก.ย. 2565
sb_suwanna.jpg นางสุวรรณา  มีทอง มิ.ย. 2559 - ก.ย. 2563
 Pradit-Dir-Sara.jpg นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ ต.ค. 2554 - มิ.ย. 2559
 
bullet.gif   ต.ค. 2552 - ก.ย. 2554
Rg1-footer.jpg
     
Rg1-footer.jpg