420074704_707862054823889_4105491600913328322_n.jpg
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
นางสาวสุกานดา พุ่มเทียน : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (ครั้งที่ 6)
นางสาวสุกานดา พุ่มเทียน : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฎิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวสุกานดา พุ่มเทียน : ผู้บันทึกข้อมูล 

0.PNG
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นางสาวสุกานดา พุ่มเทียน : ผู้บันทึกข้อมูล