กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์วัดธรรมาวุธาราม (วัดใหม่บางปืน) หมู่ที่ 6 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg