พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

นางฉันทนา สมกุล สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานจอดรถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (ฝั่งตรงข้ามพระอุโบสถ) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg