งานสมโภชหลักเมือง ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม

เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมงานสมโภชหลักเมือง ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg