ทำบุญ10.jpg
พิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ยกเว้นค่าธรรมเนียม.png
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และ 2
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

สรรพสามิต ลดภาษีน้ำมัน.png
ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 กรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

จังหวัดเคลื่อนที่1.jpg
กิจกรรมการจัดการความรู้ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
 : ผู้บันทึกข้อมูล