ปก.jpg
***ข่าวประชาสัมพันธ์***  "โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

คบจ1.jpg
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร) โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสินค้าประจำจังหวัด
ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลสดแท้100% จากเกสรดอกมะพร้าว
สินค้าท้องถิ่นของอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก.jpg
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

2.1.jpg
📌 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาครเปิดจุดบริการ
📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"
📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌
และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564
(วันและเวลาราชการ)
📍📍ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว

 : ผู้บันทึกข้อมูล