จังหวัดเคลื่อนที่1.jpg
กิจกรรมการจัดการความรู้ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ทำลายของกลาง2.jpg
โครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR)
มอบของกลางสุราและยาสูบที่เสร็จสิ้นคดีและทำลายแล้ว เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตยากำจัดศัตรูพืช (ชีวภาพ)

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

สงกรานต์1.jpg
รดน้ำขอพร เย็นกาย สุขใจ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ขอใบอนุญาต4.jpg
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 : ผู้บันทึกข้อมูล