คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร) โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสินค้าประจำจังหวัด
ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลสดแท้100% จากเกสรดอกมะพร้าว
สินค้าท้องถิ่นของอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร) โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสินค้าประจำจังหวัด
 
ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลสดแท้ 100% จากเกสรดอกมะพร้าว
1 ลัง บรรจุ 12 ขวด (ขวดละ 450 มล.)  ราคา ลังละ 150. บาท 
1 แกลลอน ปริมาณ 20 ลิตร ราคา 250. บาท
(เก็บรักษาแช่เย็น อยู่ได้นานประมาณ 7 วัน)
 
น้ำตาลสด แบบ สเตอริไลส์
1 ลัง บรรจุ 24 ขวด (ขวดละ 320 มล.) ราคา ลังละ 180. บาท 
(เก็บรักษาในอุณหภูมิปกติได้นาน 1 ปี)
 
สนใจสั่งซื้อติดต่อ : บ้านน้ำตาลสด (juice)
phone  :  0612894636
LINE   :  0612894636
(f)  :  Bannamtansod