จารแผ่น2.jpg
พิธีจารอักขระและอธิฐานจิตบนแผ่นทองแดง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

csr7.jpg
โครงการปลูกต้นไม้ พัฒนาสิ่งแวดล้อม (CSR) และกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day
  : ผู้บันทึกข้อมูล 

สงกราต์13.jpg
พิธีสรงน้ำพระแก้วมรกต รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ทำบุญ10.jpg
พิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี
 : ผู้บันทึกข้อมูล