รดน้ำขอพร เย็นกาย สุขใจ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เย็นกาย สุขใจ ในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565 โดยมีนายอภิวัชร์ มีเสือ สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร เป็นประธานการจัดกิจกรรม