การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เรื่องการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต