ข่าวประชาสัมพันธ์
  
งบทดลอง.jpg
งบทดลองประจำปี 2564
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล 

99117818_1144383732562139_3766873390187544576_n.jpg
มิติใหม่บริการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
โครงการ สรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเกษตรอินทรีย์
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
KM กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของรถยนต์ที่นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่้เกิน 10 คน (รถไฟฟ้า)
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล