ข่าวประชาสัมพันธ์
  
PR Gsurvey.jpg
ขออนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ราชการสะดวก
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ 2 และ 3
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
. : ผู้บันทึกข้อมูล 

งบทดลอง.jpg
งบทดลอง พ.ศ 2566
. : ผู้บันทึกข้อมูล