ข่าวประชาสัมพันธ์
  
267312
วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 ร่วมพิธีเปิดศุนย์ปฎิษัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ณ บริเวณลาดหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
หลักเกณท์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 และ หลักเกณท์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า ลงวันที่ 26 มกราคม 2566
. : ผู้บันทึกข้อมูล 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองกร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร สำนักงานสรรพสามิตสมุทรปราการ 2
. : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประชาสัมพันธ์ห้าง
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม  วันที่ 21 มีนาคม 2566  สำนักงานสรรพสามิตสมุทรปราการ 1 ร่วมกับ สำนักงานสรรพสามิตสมุทรปราการ 2 ให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ณ ห้างโรบินสันสมุทรปราการ ตั้งแต่ 17.00น.เป็นต้นไป
. : ผู้บันทึกข้อมูล