ข่าวประชาสัมพันธ์
  
S__1368078.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 ยินดีต้อนรับ ท่านเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต คนใหม่
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__1368076.jpg
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่วงคราว
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล