ข่าวประชาสัมพันธ์
  
ประกาศกรม.jpg
ประกาศสมัครแม่บ้านทำความสะอาด 1 อัตรา
. : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางในคดีของกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 1 กันยายน 2566
. : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__30490633.jpg
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล 

267312
วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 ร่วมพิธีเปิดศุนย์ปฎิษัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ณ บริเวณลาดหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 : ผู้บันทึกข้อมูล