ข่าวประชาสัมพันธ์
  
ประกาศกรม.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ชายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณท์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการอีกต่อไป
. : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
ประกาศ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 3
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่2
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1111.jpg
ประกาศเลื่อนสถานที่ในการจัดประเมินสมรรถนะภาคความรู้
 : ผู้บันทึกข้อมูล