งบทดลอง พ.ศ 2566

รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญ

งบทดลอง ต.ค  65

งบทดลอง พ.ย. 65

งบทดลอง ธ.ค. 65

งบทดลอง ม.ค  66

งบทดลอง ก.พ. 66

งบทดลอง มี.ค. 66

งบทดลอง เม.ย. 66

งบทดลอง พ.ค. 66

งบทดลอง มิ.ย. 66 

งบทดลอง ก.ค. 66

งบทดลอง ส.ค. 66

งบทดลอง ก.ย. 66

 

 


งบทดลอง.jpg