ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ชายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณท์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการอีกต่อไป

คลิกที่นี่


ประกาศกรม.jpg