ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๓
 
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
 
 
 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
 
 
 
 
 
 
 
Subscribe to Front page feed